Sameiet fra A til Å

Styret har her forsøkt å samle litt nyttig informasjon for deg som er beboer i sameiet. Savner du noe informasjon, ta gjerne kontakt.

Adgangskontroll - Se innbrudd/tyveri.

Avtrekk - se ny artikkel om ventilasjon her

Balkonger - Det er farlig og forbudt å kaste/miste gjenstander ned fra balkongene. Dette gjelder ikke minst sigarettsneiper, som lett kan havne på balkongene lenger ned. Balkongkasser skal henge på innsiden balkongen, av sikkerhetsmessige årsaker.

Boder - Det skal ikke stå gjenstander i fellesarealene i bodrommene og dørene skal alltid være låst. Farlig materiale samt giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat eller stoffer som kan tiltrekke seg mugg, skadedyr og lignende må ikke oppbevares i bodene.

Brannvarslere - I henhold til brannvernforskriftene skal det være installert godkjent røykvarsler og brannslokningsapparat / brannslange i alle leiligheter. Beboerne har selv ansvar for at alt utstyr er i forskriftsmessig stand. Dersom utstyret er defekt må dette meddeles Styret / vaktmester omgående.  

Elbiler - 10 A kontakt til elbil er tilgjengelig i garasjene etter avtale med vaktmesteren. Strømavgift kommer i tillegg til felleskostnader for parkering.

Forsikring - Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha forsikring som dekker eget innbo og løsøre. Dersom sameiets forsikring skal benyttes må beboerne straks melde skaden til sameiets forsikringsselskap, OBOS forsikring: 02333.

Garasjer - Styret har kontroll over alle brikker som er i bruk. Dersom du mister garasjeåpneren er det viktig at du så raskt som mulig gir beskjed til styret, slik at vi da kan omprogrammere garasjeanlegget for å sikre at uvedkommende ikke kommer inn garasjeportene. Husk å gi info om navn, leilighetsnummer, parkeringsplass og telefonnummer.

Grilling - Grilling på balkongene tillates kun ved bruk av gass/ elektrisk grill. Kullgrill er forbudt pga. røykplager og brannfare. Ha alltid lokk til grillen og en sprayflaske med vann tilgjengelig ved grilling. Sameiet har en felles gassgrill i Frysjaveien 1 som kan lånes etter nærmere avtale med vaktmesteren. Da betaler man et depositum på kr 200, som tilbakebetales etter rengjøring. Engangsgriller er lite egnet i sameiet. Disse må plasseres på brannsikkert underlag (ikke gress eller benk) i god avstand til balkongene og minst 30 meter fra brennbar vegetasjon (skogen). Kumlokkene langs muren ved lekeplass kan brukes.

Hobbyrom - Sameiet disponerer et hobbyrom i første etasje i Frysjaveien 1 som foreløpig trenger en kraftig oppgradering før det kan tas i bruk. Styret vil vurdere oppussing og fremtidig bruk. Trenger beboerne et sted der det kan spikres og males, kan rommet selvfølgelig brukes.

Hundehold/hundelufting - Alle hunder skal føres i bånd på sameiets område hele året. Lufting av hunden må ikke foregå i felleshagen, da dette er et lekeområde og ikke hundetoalett. Dyrenes ekskrementer skal plukkes opp av eier.

Husordensregler- Se her

Innbrudd/ tyveri - Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeld forholdet til Politiet på vanlig måte. Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til Styret.

Vi oppfordrer for øvrig alle sameiere til å være oppmerksomme og ikke åpne for ukjente/ slippe uvedkommende inn i Sameiets fellesområder. Vær også oppmerksomme på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn, og hør gjerne med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er.

Internett/TV - GET er leverandør av kabel-TV og bredbåndstjenester til sameiet. OBOS og GET har inngått avtale for beboere i boligselskap forvaltet av OBOS-konsernet om kollektiv avtale på digital-TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Feilmelding og support: http://www.get.no/web/kundesenter. Sameiet inngikk i 2013 avtale med Lynet Internett. Lynet Internett bygger ut og leverer fibernett til sameier og borettslag i Oslo og har ligget øverst på telepriser.no siden starten i 2008, med lavest priser på bredbånd. Våre sameiere kan kontakte Lynet.no for installasjon i sin leilighet. Fiberkabelen kommer da i tillegg til eksisterende opplegg fra GET, og en må evt. selv si opp eksisterende internettavtaler (f.eks. fra GET eller Telenor). Installasjon er foreløpig gratis.

Styret minner om at det ikke er tillatt å å sette opp parabolantenner. Dette i henhold til punkt 12 i husordensreglene. Skal man ha inn utlandske kanaler kan man ta kontakt med GET kundeservice på telefon 02123.

Kildesortering/ returpunkt- Søppelskur til papp/papir skal holdes låst for å unngå brann. Returpunkt for glass og metall, samt brukt tøy/sko står ved bussholdeplassen ved Frysjaveien 1. Nærmeste miljøstasjon er Grefsen Hageavfallsanlegg, like over Akerselva. Hensetting av eiendeler og avfall på fellesarealer er ikke tillatt.

Nøkler - Nye nøkkelbrikker koster 100 kr og fåes hos vaktmesteren. Vaktmester skal også ha beskjed dersom nøkler blir stjålet eller mistet, vi vil ikke ha noen nøkler på avveie.

Oppslagstavle - Det er oppslagstavle ved hovedinngangen i hver blokk. Her finner dere kontaktinformasjon og viktig informasjon fra styret/vaktmester, aktuelle tilbud til sameiere, informasjon om dugnader etc. Her kan beboere i tillegg henge opp relevant informasjon som visninger, nabovarsel, utleie avparkeringsplasser og annen relevant informasjon. Eventuelle naboklager skal rettes til styret. Anonyme lapper/oppslag blir fjernet.

Oppussing - Vær oppmerksom på at ved oppussing av bad gjelder visse lovpålagte krav. Disse finner man i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) §13- 20. Oppussing av bad må gjøres i henhold til våtromsnormen (Byggebransjens våtromsnorm (BVN)). Dette er en veiledende norm for hvordan våtrom skal bygges ut, bestemt av Fagrådet for våtrom, for å sikre at det ferdige produktet er i tråd med de lovfestede reglene i TEK.

Se forøvrig vedtekter og husordensregler og kontakt styret/vaktmester for veiledning i forkant av større oppussingsarbeider. Husk nabovarsel!!

Parkering - I sameiet er det 156 private, oppmerkede parkeringsplasser for bil. Foreløpig er det ikke egne parkeringsplasser for elbil eller motorsykkel. Ønske om dette meddeles styret/vaktmester. Vaktmester har oversikt over – og kan bistå med å formidle evt. ubenyttede plasser for utleie, det er også anledning til å sette opp egne lapper om P-plass til leie eller ønskes leid. Gjengs leie er ca 350 kr pr mnd ute/ 500 innendørs.

Gjesteplassene er forbeholdt våre besøkende, herunder håndverkere/hjemmetjeneste på dagtid.

Regnskap - OBOS er forretningsfører for sameiet. Det er også de som sender ut fakturaer og fører regnskapet for oss. Revisjon av regnskapet gjøres av et uavhengig selskap.

Ringetablå - Navn på ringetablå skal stemme med beboer(e) i leiligheten. Kontakt vaktmester for endring.

Skilt til postkasse - Dette fås ved henvendelse til vår vaktmester, se oppslagstavlene for nærmere informasjon. Det skal være ensartet merking på alle postkasser. Vi tillater ikke egenproduserte lapper; visittkort eller lignende. Også inngangsdørene til seksjonene skal være forsynt med navnskilt.

Strømmåler/ måleravlesning - Strømmåleren til hver seksjon er plassert i låsbart sikringsskap ute i trapperom/korridor. Vaktmester kan skaffe nøkkel.

Vaktmester - se her

Vaskeri - Fellesvaskeri finnes i underetasjen i hver blokk. Vaskeriene tillates kun brukt etter liste. Lading av vaskekort foregår onsdager mellom kl.19:30-20:30 på vaktmesters kontor i kjelleretasjen i Frysjaveien 3. Se oppslagstavlene for nærmere informasjon. Åpningstider i vaskeriene: Alle dager kl.07:00-23:00. Åpent vaskeri på søn-og helligdager

INSTRUKS FOR BRUK AV VASKERIENE

  1. Det henstilles til beboere om å utvise forsiktighet ved bruk av vaskemaskiner og tørketromler. Kontakt vaktmester dersom det oppdages feil på maskiner og utstyr.
  2. Filtrene på tørketromlene skal rengjøres etter bruk.
  3. De forskjellige doseringskoppene på vaskemaskinene må brukes riktig. Vaskemiddel innerst.
  4. Det er også meget viktig å tømme lommene på tøyet skikkelig. Hvis ikke kan dette medføre driftsstopp på maskinene
  5. Rengjøringsutstyret skal til enhver tid befinne seg i vaskeriet.
  6. Det skal benyttes VASKEPOSE ved vask av brystholdere med spiler. Når disse faller ut blir de skyllet ned mot bunnventilen hvor de setter seg fast og hindrer ventilen i å lukke seg. Dette koster sameiet flere tusen kroner å reparere hver gang. Dette vil igjen føre til at prisen på vasketid går opp.
  7. HUSK Å RYDDE OG VASKE ETTER DEG!

Vedtekter for sameiet - Finner du her

Ventilator/avtrekksvifte på kjøkken - Kjekt å ha, men må ikke være koblet til felles avtrekk, se her.

Åpningstider - Se vaskeri og vaktmester

Årsmøte - Sameiermøtet er sameiets øverste myndighet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Se også vedtektenes § 11.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring