Avfall

Sameiet kildesorterer husholdningsavfall. 
Containere for glass og metall står like ved bussholdeplassen. Innpakket plast, mat- og restavfall kastes i søppelskur utenfor hvert inngangsparti, og papiravfall i egne låsbare beholdere. Disse skal være låst pga brannfare. 
Vennligst følg merkingen slik at alt avfall havner i sine respektive beholdere.

Møbler, avfall fra oppussing osv må beboere på egen hånd levere til gjenbruks/miljøstasjon (se under).
Det er forbudt å sette fra seg avfall utenfor beholdere og søppelskur, Renovasjonsetaten fjerner kun avfall som ligger i beholderne.
Beholderne må ikke fylles mer enn at lokket går helt igjen. Ellers tiltrekkes rotter, fugler og andre skadedyr!

SORTERINGSVEILEDNING:

icon
 

PAPP OG PAPIR som aviser, ukeblader ol. skal kastes i returpapircontainerne som står utenfor inngangspartiene. Disse må åpnes og låses med nøkkel pga brannfare.


icon
icon

BYGNINGSMATERIALER / STØRRE AVFALL
Ikke sjelden forekommer det at avfall fra oppussing, gamle møbler og lignende hensettes utenfor våre containere. Kapasiteten blir merkbart mindre når større mengder avfall legges der det ikke hører hjemme. Det forutsettes at beboerne selv leverer slikt avfall til gjenbruks/miljøstasjon (se farlig avfall)

Vaktmesteren kan om ønskelig være behjelpelig i forbindelse med organisering av bortkjøring av avfall. Det finnes dermed ingen argumenter for hensetting av søppel og skrot på sameiets fellesområder.

CONTAINER:

Sameiet bestiller container for oppsamling av rot og skrot fra bodene ved dugnad hver vår. Det er lov å legge brennbart avfall oppi denne så lenge det er plass, men det er IKKE tillatt å stable avfall rundt containeren. Farlig avfall skal aldri hensettes på sameiets fellesarealer, dette gjelder også i og rundt container.

Nærmere informasjon kommer i tilknytning til dugnaden

ISekk/privat container ifm oppussing:

Plassering må avklares med vaktmesteren før oppussing starter.

icon

GLASS, FLASKER OG METALLEMBALLASJE 

Skal legges i glasscontainer som står ved bussholdeplassen i Maridalsveien.

 
icon
icon
icon


 

FARLIG AVFALL skal leveres til gjenbruks/miljøstasjon.

Eksempler på farlig avfall: Maling, lakk, lim, spraybokser, løsemidler, gass, rengjøringsprodukter, batterier, lysstoffrør, elektriske artikler, plantevernmidler, bilprodukter (bilbatterier, bensinfilter) gipsplater, trykkimpregnert trevirke Medisinavfall/sprøyter ol skal leveres til apotek.

Grefsen gjenbruksstasjon   Kapellveien 155
Åpningstider: Mandag-Fredag  kl. 08:30 - 19:30  Lørdag: kl. 08:30 - 14:30


Se også Renovasjonsetatens nettsider. 

FULLT ?

Ikke sett søppelposen på bakken, kast heller hos nabo-blokka og gi beskjed direkte til Renovasjonsetaten! 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring