Brannvern

BOLIGBRANNER I NORGE

Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i Norge som følge av brann,
de fleste i sine egne hjem. De fleste brannene skyldes uforsiktighet, uoppmerksomhet og mangel på kunnskap. Brannvesenet rykker ut til over 1600 boligbranner, mens forsikringsselskapene får over 25 000 skaldemeldinger etter branner og branntilløp.

KRAV OM RØYKVARSLER

Det er lovpålagt å ha minst èn røykvarsler i hver seksjon.
Røykvarsleren gir et tidlig varsel om at en brann er under utvikling.
Røykvarsleren skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum
50 cm fra veggen. Røykvarslerne bør testes minst en gang i måneden og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet må vanligvis byttes en gang årlig

KRAV OM SLOKKEUTSTYR, VEDLIKEHOLD OG KONTROLL

Alle seksjoner skal være utstyrt med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Det anbefales å ha begge deler. Slokkeutstyret skal monteres slik at det er lett tilgjengelig i en nødsituasjon.  Det er viktig å vedlikeholde og kontrollere slukkeutstyret jevnlig. Manometerknappen skal stå i grønt felt. Kontroller at kranen virker og at slangen er uten sprekker. Vend apparatet opp ned for å sikre at pulveret ikke klumper seg

BRUK ELEKTRISKE APPARATER RIKTIG

Hold alltid oppsyn med komfyren mens den står på
Unngå å bruke for sterk varme.
Forlat aldri seksjonen uten å være sikker på at komfyren er slått av
Pass på å rengjøre ventilatoren over komfyren/kokeplatene minst 
2 ganger hvert år. Her samler det seg opp store mengder fett som kan ta fyr hvis varmen fra komfyr/kokeplater blir for sterk
Vaskemaskiner og tørketromler må alltid slås av når seksjonen forlates.
La heller ikke disse maskinene gå mens du sover. Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang etter bruk.

Slå alltid av TV- apparat med av/på-knappen når seksjonen forlates og før du legger deg. Det er ikke tilstrekkelig å slå av TV-apparatet med bare fjernkontrollen.

ANDRE ELEKTRISKE APPARATER

Trekk alltid ut stikkontakten til termostatstyrte elektriske apparater som kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere ol. når de ikke er i bruk.
Et godt tips er å bruke tidsur som bryter strømmen automatisk etter en viss tid.

HA RESPEKT FOR DET ELEKTRISKE ANLEGGET

Det er eieren av seksjonen som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden. Hvis støpsler, kontakter, ledninger eller sikringer blir svært varme eller får svimerker, tilkall autorisert elektriker snarest.
Gjør ikke reparasjoner selv. Det er både ulovlig og farlig.

FORLAT ALDRI ET ROM MED LEVENDE LYS

Sørg for at de står stødig i ubrennbare lysestaker.
Levende lys må alltid holdes under oppsyn. Julen er høytid for brann!

Telefon: BRANN 110

Kilde: Norsk Brannvernforening

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring