Brannvern forskriftene

I henhold til forskriftene skal det være installert godkjent røykvarsler og brannslokningsapparat / brannslange i alle leiligheter. Beboerne har selv ansvar for at alt utstyr er i forskriftsmessig stand. Dersom utstyret er defekt må dette meddeles Styret / vaktmester omgående.

Sameiet er definert som virksomhet og skal derfor ha

internkontrollsystem, deriblant oppfølging av brannvern.

Trappeoppganger, rømningsveier , kjellerganger og andre fellesrom skal til enhver tid være ryddiggjort og frie for gjenstander og private eiendeler.

Sykler og barnevogner skal plasseres på anviste plasser slik at de ikke er til hinder. Det er ikke tillatt å hensette eiendeler/avfall utenfor bodene, hverken i kjelleren eller i bomberom. Dette gjelder også midlertidig. Jfr. Husordensreglene pkt 15.

Av hensyn til brannfaren er det forbudt å oppbevare pappemballasje i bodene. Aviser ol. som blir liggende utenfor inngangsdører vil etter en tid bli fjernet. Dette av hensyn til renhold og brannsikkerhet. Skotøy og lignende må ikke hensettes utenfor dørene.

Grilling tillates kun ved bruk av gass/elektrisk grill
Ha alltid en vannkanne tilgjengelig ved grilling.

Ved en eventuell  brann er første bud :  VARSLE!   Ring  1 1 0

Styret minner om at flere av inngangsdørene til leilighetene ikke tilfredsstiller kravene i brannforskriftene. Dette gjelder dørene fra da byggene var nyoppført.
Disse må skiftes. Ved en branninspeksjon vil Sameiet bli pålagt å skifte ut dørene av den gamle typen.
Bestilling av dør gjøres ved å legge en lapp i postkassen til Styret/Vaktmester

Beboere oppfordres til å gjøre seg kjent med brannforebyggede tiltak av egne seksjoner her

HUSK! bilde

All røyking i sameiets felles innendørsområder er strengt forbudt!

Dette gjelder selvsagt også inne i garasjeanleggene våre

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring