Våtrom

I følge eierseksjonsloven § 21 plikter den enkelte sameier å gi sameiet nødvendig adgang for ettersyn og vedlikehold av felles vann-og avløpsrør. 

BAD / VÅTROM MED ELDRE STANDARD

Bygningsmassene er av eldre dato. Det er spesielt verdt å merke seg at det ikke ble lagt våtromsmembran i vegger og gulv den tiden byggene ble oppført. Dusjing direkte på gulv frarådes. Det anbefales å dusje i kabinett/badekar. Sluker må rengjøres regelmessig.

PLANER OM Å PUSSE OPP BADET?

Det forutsettes at byggebransjens våtromsnorm (BVN) følges ved oppussing og rehabilitering av bad. Det er viktig å være klar over at seksjonseiere som ikke etterlever retningslinjene vil kunne bli holdt økonomisk ansvarlige for evt. lekkasjeskader fra bad ol.

BRUK AUTORISERTE HÅNDVERKERE

Det anbefales å velge en våtromsentrepenør, fortrinnsvis rørleggerfirma som er registrert på fagrådets bedriftsliste for våtrom. Oppdatert liste over godkjente håndverkere finner du på  www.ffv.no

Vaktmesteren kan være behjelpelig med å undersøke de forskjellige tilbud som kommer inn samt følge opp arbeidene der dette er ønskelig.

Nedenfor har vi listet opp kontaktinformasjon over håndverkere sameiet har gode erfaringer med og som kjenner eiendommen godt: 

 Rørlegger:

;Øivind Ruud A/S

Telefon 22 16 16 16

Rørlegger:

Nielsen Rør og vedlikeholdsservice

Telefon 93 08 72 21

Elektriker:

 Kåre Hagen A/S

Telefon 23 05 80 70

Snekker:

Find Meldgård A/S

Telefon: 93 45 18 89

Glassmester

Mesterglass

Telefon: 90 54 04 88

Låser:

Access lås & nøkkel A/S (døgnservice)

Telefon: 22 82 00 50

SØKNAD OG GODKJENNING

Utskifting av sluk og rør som bryter brannskillende konstruksjoner (etasjeskiller) er søknadspliktig overfor Oslo Kommune Plan-og bygningsetaten. Be våtromsentrepenør/rørlegger sørge for at søknaden blir sendt iht kommunens reglement. Sørg for å få kopi av søknad, og tillatelse fra kommunen. Sørg også for at det foreligger ferdigattest fra kommunen når arbeidene er avsluttet. Gebyr faktureres direkte til eier.
Seksjonseier plikter å informere styret før det iverksettes inngrep eller større rehabiliteringsprosjekt som berører sameiets felles vann-og avløpsrør

KONTROLL

Foreta funksjonstest på utstyr som er montert, sjekk spesielt fall mot sluk. Krav om dette er tydelig definert i våtromsnormen.

HUSKELISTE FOR BEBOERE

 •  1. Reparer rør og kraner med små drypplekkasjer. Kontakt vaktmester eller  
      bestill rørlegger selv.

  2. Vær oppmerksom! Rydd ofte i skap under og rundt oppvaskkum, vaskemaskin   
      og  kjøleskap slik at det blir lettere å oppdage lekkasjer raskt. Her er det mange
      koblinger og rør som lekke. Vær oppmerksom på fukt, lukt og misfarging.

  3. Kontroll av radiatorer: Sjekk jevnlig alle lufteskruer og koblinger, spesielt      
      når fyringssesongen starter.
 • 4. Ikke la vaskemaskin/oppvaskmaskin gå når ingen er tilstede i seksjonen.
     Sjekk om slangene er hele og ikke for gamle(sprukne/morkne) Rengjør filtre ofte.
 • 5. Rengjør sluk på bad minst en gang i måneden. For rengjøring av sluk og  
      vannlås er det en god regel å bruke kokende vann fremfor det varme vannet fra
      kranen som kun holder 60 grader. Kokende vann er mest effektivt. 

Her vil det komme mer informasjon...
Siden er under arbeid

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring